Start » Hållbara inköp – inga barnarbetare

Hållbara inköp – inga barnarbetare

Det är vårt kollektiva ansvar att ta de åtgärder som krävs för att vår konsumtion ska vara etisk. Genom hela produktens ”liv”, från tillverkning till att den används av dig som slutkund, ska det vara möjligt att kräva att arbetare fått en skälig lön och att företaget har en sträng policy mot barnarbete. Ska du göra nästa inköp till garderoben så ta chansen och gör det av modeföretag som jobbar för hållbara inköp utan barnarbetare, och där arbetarna får en marknadsmässig lön. The Casbah är ett nytt modekoncept som arbetar för hållbara arbetsförhållanden genom hela produktionsledet.

Inköp i tredje världen ställer höga krav

En marknad som traditionellt gjort sig ökänd för hemska övergrepp och slavliknande arbetsförhållanden är klädindustrin i Asien, med många chefer som anser att profit är långt mycket viktigare än personalens välbefinnande och där ökade inköp är den enda siffran som spelar roll. Men det finns många som på ett liknande sätt arbetar mot den här typen av exploatering av utsatt arbetskraft. Både här hemma och på många fabriker i Asien där arbetare får en skälig lön och rättigheter. The Casbah är ett nytt svenskt modeföretag som arbetar med hållbar utveckling i sina produktionsled.

Ska du göra ett inköp inom en riskkategori som mode bör du göra dina efterforskningar för att säkerställa att dina produkter håller hög etisk klass.Det krävs i dagens informationssamhälle inte mycket arbete för dig som konsument att hålla dig uppdaterad om var dina produkter kommer ifrån och att de har tillverkats under humana arbetsförhållanden. Fattiga i tredje världen är på samhällets botten. När människor är desperata blir de lätta att exploatera och för giriga företagsledare är det här en daglig verklighet.

För en medveten konsumtion

Barnarbete klassificeras som arbete utfört av individer mellan 5 och 12 års ålder. Men även arbete för ungdomar mellan 12 och 14 år ses som barnarbete om arbetsbördan uppgår till över 14 timmar i veckan. Med en kultur där barn traditionellt växt upp tidigt för att bidra till jordbruksindustrin har det varit lätt för skrupelfria exploatörer att på ett liknande sätt valla barn och unga in till fabriker med extremt dåliga arbetsförhållanden. Ta ansvar för dina inköp och ställ bortom allt rimligt tvivel att bidra till denna slavindustri.

Det finns många organisationer som arbetar för rättvisa arbetsvillkor i tredje världen. Som kräver strikta etiska förhållningskrav för att bli accepterade av dem. Det finns många stora organisationer som arbetar hårt med denna typ av frågor, till exempel UNICEF och Röda Korset. Men även på gräsrotsnivå kan du göra skillnad. Vill du göra dina inköp av ett medvetet företag är det enkelt gjort via thecasbah.se, som är ett nytt modekoncept med starkt socialt engagemang. Med enkla vardagsval kan du göra skillnad!

Problemet börjar hos oss

Det är dags för alla oss i västvärlden att ta ansvar för hur vår konsumtion påverkar människors liv. Med enkla val kan vi som konsumenter bidra till att antingen förvärra problemen eller vara en del av lösningen i denna moderna slavindustri. Genom att kräva att våra produkter håller hög etisk standard och inte har framställts av barnarbetare kan vi via våra inköp tvinga fram en förändring. Att inte vara en del av barnarbetskulturen i tredje världen som exploaterar folks fattigdom är inte en uppoffring, det är vårt ansvar!

Inköp från etiska företag kan förändra världen